Planowane Mioty

Najbliższy miot Seterów

Lato 2021

Najbliższy miot Springerów

Wiosna 2021

Miot "P"

27.10.2019

Jay

Glamorly Ginnie the Pooh

21.11.2017
HD: A
oczy: czyste -styczeń 2019
fuco: wolny - oboje rodzice wolni
PRA cord1 mutation: normal N/N (Laboklin)
AMS (Acral Mutilation Syndrome): N/N (Laboklin)
Młodzieżowy Champion Polski
Młodzieżowy Zwycięzca Polski 2018

Nerina

Nerina Tamaam

05.07.2017
HD: A
oczy: czyste - lipiec 2019
gonioskopia: OK
fuco: wolna - oboje rodzice wolni
PRA cord1 mutation: wolna - oboje rodzice wolni
Młodzieżowy Champion Polski
Champion Polski